Péče o ty, kteří to potřebují

Pokud rodina není schopná nebo není ochotna se o svého příbuzného v seniorském věku pravidelně start, pak přichází na řadu pomoc v podobě pečovatelských služeb. Lze si tak nechat domů doručit jenom jídlo nebo využít asistence při návštěvě lékaře. Pokud je vyžadována péče náročnější, i to pečovatelská služba dokáže zařídit, např. i pomoci při koupání apod. Prostě se snaží pomoci všude tam, kde je to nutné a poskytnout tak starším občanům kvalitní a důstojný podzim života. Zaměstnanci poskytovatelů pečovatelských služeb jsou vyškolení a profese znalí lidé.

stará žena


Komu všemu je služba určena? Všem, kdo ji potřebují. I když si lidé v pokročilém věku snaží se vším sami poradit, někdy může dojít k situaci, kdy to už není v jejich možnostech, ať už po stránce fyzické nebo psychické, a proto by se neměli stydět si o pomoc říct. A může jít jen o pouhou donášku nákupu nebo doprovod na nějakou společenskou akci nebo na vyšetření do lékařského zařízení.


Pravidelná péče je předem dohodnutá, stanoví se dny a čas a asistent se tak dostaví přímo tam, kde klient bydlí, podle jeho potřeb pak pomůže s tím, co je třeba.


Služby fungují během celého týdne, a to i ve večerních hodinách. Senioři také vítají pomoc při braní léků, někdy pouze stačí jim zavolat v danou hodinu, a připomenout jim, že mají užít předepsaný lék.
péče o pacientku


Každá pečovatelská služba má stanoven svůj ceník, účtován je pouze ten čas, který je skutečně využit, cena se řídí příslušným zákonem a nesmí překročit více jak jedno sto dvacet korun za jednu hodinu.


Pokud budete mít zájem pečovatelskou službu využívat, stačí vyplnit jednoduchou žádost a k ní připojit zprávu svého ošetřujícího lékaře. Poté vás někdo ze služby navštíví u vás doma a zjistí vše potřebné a jak si službu představujete, o co konkrétně se bude jednat.


Navíc se tak osamělým starým lidem otevře i možnost poznat někoho nového při aktivitách, které jsou pořádány v různých centrech.

3/5 - (1 vote)